Vi digitaliserer fremtid

og hjelper utviklingsorganisasjoner skape bedre systemer med smidig arkitektur, koding og coaching

Rådgiving

Vår erfaring spenner fra langvarige prosjekter i komplekse organisasjoner til spissede prosjektinitiativ i mindre team.

Testing

Vi legger til rette for kontinuerlig forbedring ved å ha en helhetlig tilnærming til IT-systemene i bedriften og hos kunden.

Utvikling

Det krever nytenkning, kreativitet og faglig dyktighet for å utvikle nye løsninger som skal løse dagens og morgendagens utfordringer.

Prosjektledelse

Vi bidrar med kompetanse, konsepter og endringsledelse, infrastruktur, sky, arkitektur, prosjekt- og prosessledelse.

For salg og info

Ta kontakt med oss

Adresse
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
Telefon

486 72 494